Welkom

Welkom op de website van het Nationaal Park De Meinweg!

Het park ligt ten oosten van Roermond en heeft een oppervlakte van 1.600 ha.

Recreatie

De Meinweg heeft voor recreatie een belangrijke lokale en regionale functie. Ongeveer zestig procent van het aantal bezoekers komt uit de nabije omgeving, waaronder het aangrenzende Duitse gebied.

Algemene informatie

Een efficiënte bescherming van het nationaal park is het vergroten van de kennis en betrokkenheid bij de natuur, zowel bij de omwonenden als bij bezoekers. De recreatie is natuurgericht en er wordt een evenwicht gezocht tussen het belang van de bezoekers en dat van de natuur. Te veel recreanten (tegelijk) of een natuuronvriendelijk gedrag negatieve effecten hebben op de natuur.

Een goed ‘recreatiezonering’ (bijvoorbeeld door het uitzetten van wandelroutes en het aanbieden van begeleide excursies) moet ervoor zorgen dat wandelaars, fietsers en ruiters kunnen genieten van de natuur en het landschap zonder dat dieren worden verstoord en planten vertrapt. Door de bezoekers voor te lichten over de effecten van bepaald gedrag en door educatieve activiteiten te ontwikkelen, brengt men mensen meer begrip bij voor de rol die zij bij het natuurbehoud kunnen spelen.

Deze website is mede tot stand gekomen dankzij:

MVO Partners